Convenció sobre la prohibició de les armes químiques

La Convenció és única en aquest tipus, ja que és el primer tractat multilateral que prohibeix tota una categoria d’armes de destrucció massiva i preveu la verificació internacional de la destrucció d’aquests. També és el primer tractat de desarmament negociat en un marc completament multilateral, que obre el camí per a una major transparència i igualtat d’aplicació a tots els estats part.

La Convenció també va negociar amb la participació activa de la indústria química El món, garantint així la competència continuada d’aquests últims al règim de verificació de la indústria establerta per la Convenció de les armes químiques. La Convenció preveu la inspecció de les instal·lacions de la indústria per garantir que els productes químics tòxics siguin només per a finalitats no prohibides per la Convenció.
En general, la comunitat internacional ha aconseguit desenvolupar un tractat que permeti verificar la destrucció d’armes químiques a nivell mundial i Assegurar la no proliferació d’aquestes armes i productes químics tòxics que entren a la seva fabricació. A més, la Convenció promou la cooperació internacional entre estats partits en l’ús pacífic de la química i preveu assistència i protecció per als estats partits amenaçats o atacats per armes químiques.

La Convenció sobre armes químiques consisteix en un preàmbul, de 24 articles i tres annexos: annex sobre productes químics, annex sobre la verificació i annex sobre la confidencialitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *