Quiropràctica sense fronteres Canadà Quiropràctica sense fronteres Canadà C.S.F. C.W.B.

Transcripció

1 quiropràctica sense fronteres Canadà quiropràctica sense fronteres Canadà C.S.F. C.W.B. Regulació núm. 1 Seu central 1. La seu central de la companyia es troba dins dels límits de la província de Quebec, a l’adreça que el Consell d’Administració de la companyia pot determinar de tant en tant. Segell 2. El segell de la societat és el que apareix al marge. Financer 3. L’exercici financer de la companyia acaba el 31 de març o qualsevol altra data que la junta directiva de la corporació pot determinar de tant en tant per resolució. Membres 4. Qualsevol quiropràctic o qualsevol altra persona interessada en la promoció dels objectius i objectes de l’empresa pot formar part de la companyia que hagi proporcionat la seva candidatura aprovada pel Consell d’Administració de la Corporació. 5. La companyia té les següents categories de membres, que són les següents condicions per a la pertinença: A. Membres regulars: han de ser membres d’un ordre professional de quiropràctics a Canadà o estan inscrits actualment en un programa d’educació quiropràctica acreditada al Canadà; Tenen dret a parlar i votar drets a les assemblees generals i poden ser administradors de l’organització. B. Membres associats: tenen almenys 14 anys, no són membres d’un ordre professional de quiropràctics a Canadà, o registrat en un programa d’educació quiropràctica al Canadà; Però suporta la causa de la quiropràctica sense fronteres, tenen dret a parlar amb les assemblees generals, però no tenen dret a vot si no han estat elegits administradors de l’organització. 6. El deure d’entrada dels membres s’ha de fixar mitjançant la resolució del Consell d’Administració i ha d’haver estat aprovat per la majoria dels membres de la companyia de la companyia present en una Assemblea General degudament convocada. 7. La quota anual de soci s’ha de solucionar mitjançant la resolució del Consell d’Administració i ha d’haver estat aprovat per la majoria dels membres de la companyia de la companyia present en una Assemblea General degudament convocada. El Consell d’Administració també pot estar d’acord per resolució, no imposar la subscripció anual als membres de l’empresa. 1

2 8. Un membre pot retirar-se de l’empresa significant-lo per escrit i enviant una còpia d’aquest document al secretari de la companyia. 9. Una persona pot perdre la seva pertinença a la decisió del Comitè Administratiu. Consell d’Administració 10. La companyia és administrada per un Consell d’Administració, dels quals 3 constitueix un quòrum. Aquest consell ha de tenir almenys 3 quiropràctics. Aquests 3 quiropràctics han d’administrar els béns i els assumptes actuals de l’empresa. 11. Els directors són elegits per un termini de 2 anys. Les eleccions dels consellers es mantenen alternativament cada any. Es produeix l’elecció de 3 dels consellers durant els anys i l’elecció dels altres 2 directors té lloc durant els anys imparells. Els directors romanen a l’oficina fins a la Junta General anual, que té lloc al final del seu mandat o fins que hagin estat nomenats els seus reemplaçats. 12. L’elecció dels consellers es fa mitjançant una simple proposta verbal a menys que es demana la votació. 13. Hi ha places vacants automàticament a una posició d’administrador si: A. Un director respecte a les seves funcions donant-li avís escrit al secretari de la societat; B. Es reconeix denegat o perd raó; C. Cou a ser membre d’una ordre de quiropràctics de Canadà; D. perd el seu estatus com a membre de la companyia; E. Dies; En cas d’un dels casos anteriors, el Consell d’Administració pot, per majoria, designar un membre de la companyia a la posició vacant, per al final del mandat de l’administrador substituït així. 14. Els administradors no han d’afectar cap remuneració fixa, però el Consell d’Administració pot adoptar una resolució destinada a pagar la despesa normal o especial del Consell d’Administració, en la mesura que aquestes despeses siguin raonables i incorregudes durant l’any. La seva funció. 15. Un director sortint romandrà a l’oficina fins al tancament o ajornament de l’assemblea durant la qual s’aprova la seva sortida o jubilació i el seu successor elegit. 16. Tots els membres del Consell d’Administració han de ser membres habituals de CSF en bon estat. 17. El Consell d’Administració ha de complir almenys cada 3 mesos, a la data que decideixi, sempre que cadascun dels consellers rep un avís per correu electrònic, per telèfon o per altres mitjans de comunicació electrònica com a mínim 5 dies. Francs abans del Data de la reunió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *