Erro de compilador: “Clase, interface ou enumeración esperada”

Trouberme este programa por horas, intento varias configuracións e non teño sorte. Foi escrito en Java e comprende 33 erros (contra 50 antes)

Código fonte:

/*This program is named derivativeQuiz.java, stored on a network drive I have permission to editThe actual code starts below this line (with the first import statement) */import java.util.Random;import java.Math.*;import javax.swing.JOptionPane;public static void derivativeQuiz(String args){ // a bunch of code}

O rexistro de erros (compilado en jcreator ):

--------------------Configuration: <Default>--------------------H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:4: class, interface, or enum expectedpublic static void derivativeQuiz(String args) ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:9: class, interface, or enum expected int maxCoef = 15; ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:10: class, interface, or enum expected int question = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, "Please enter the number of questions you wish to test on: ")); ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:11: class, interface, or enum expected int numExp = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(null, "Please enter the maximum exponent allowed (up to 5 supported):" )); ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:12: class, interface, or enum expected Random random = new Random(); ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:13: class, interface, or enum expected int coeff; ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:14: class, interface, or enum expected String equation = ""; ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:15: class, interface, or enum expected String deriv = ""; ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:16: class, interface, or enum expected for(int z = 0; z <= question; z++) ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:16: class, interface, or enum expected for(int z = 0; z <= question; z++) ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:16: class, interface, or enum expected for(int z = 0; z <= question; z++) ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:19: class, interface, or enum expected deriv = ""; ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:20: class, interface, or enum expected if(numExp >= 5) ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:23: class, interface, or enum expected equation = coeff + "X^5 + "; ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:24: class, interface, or enum expected deriv = coeff*5 + "X^4 + "; ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:25: class, interface, or enum expected } ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:29: class, interface, or enum expected equation = equation + coeff + "X^4 + "; ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:30: class, interface, or enum expected deriv = deriv + coeff*4 + "X^3 + "; ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:31: class, interface, or enum expected } ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:35: class, interface, or enum expected equation = equation + coeff + "X^3 + "; ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:36: class, interface, or enum expected deriv = deriv + coeff*3 + "X^2 + "; ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:37: class, interface, or enum expected } ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:41: class, interface, or enum expected equation = equation + coeff + "X^2 + "; ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:42: class, interface, or enum expected deriv = deriv + coeff*2 + "X + "; ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:43: class, interface, or enum expected } ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:47: class, interface, or enum expected equation = equation + coeff + "X + "; ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:48: class, interface, or enum expected deriv = deriv + coeff; ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:49: class, interface, or enum expected } ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:53: class, interface, or enum expected equation = equation + coeff; ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:54: class, interface, or enum expected if(deriv == "") ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:57: class, interface, or enum expected } ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:114: class, interface, or enum expected JOptionPane.showMessageDialog(null, "Question " + z + "\\" + question + "\nDerivative: " + deriv); ^H:\Derivative quiz\derivativeQuiz.java:115: class, interface, or enum expected } ^33 errorsProcess completed.

Teño a impresión de que é un erro básico e aínda non podo atopalo. Se fai a diferenza, uso jcreator para compilar e todo está instalado correctamente.

Actualización: corrixín os erros implicados (declaración de clase e declaracións de importación incorrecta (alguén devolveu e eliminou algúns punto e coma)

Código de traballo:

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *