Abrevierile

Act: Acceptare și Terapie Comitetă
ACTH: Hormon adrenocortocotropic (hipopofizic hormon corticotrofie)
ADT: antidepresiv triciclic
AMM: Autorizație de marketing
Amp: Monofosforic adenozină
AVC: inventar de certificat Beccitic
BNP: Peptid Natriuretic Brain
CKMB: Brain ISO Creatina enzime Kinaza
CPK: Creatina fosfokinazei
CRF: CRF sau CRH) CRP : Proteina C reactivă
DAI: Defibrilator automat Situat

DHEA: Dhydroepiandrosterone
DMI: Depresie de inventar medical
DSM: Manual de diagnosticare și statistică Tulburări mintale
ECG: EDM Electrocardiogramă: major Episodul depresiv
FA: Fibrilația auriculară
FE: Fracțiunea de ejecție
GABA: Acid gama Aminobutiric
a avut: Depresie de anxietate din spitale
HB: hemoglobină
Hbpm: Lease Heparin Greutate moleculară
HDL: lipoprot de înaltă densitate EIN
HTA: Hipertensiune arterială
IC: Insuficiență cardiacă ICD: Diagnostic internațional compozit
IEC: Inhibitor de enzime de conversie
IMAO: inhibitori mono-amină oxidază
INR: Raport internațional standardizat
RMN : Imagistica cu rezonanta magnetica: IRSNA: inhibitor de recaptare a serotoninei si adrenalinei SSRI: inhibitor selectiv de recaptare a serotoninei
IVa: Interventricular anterior
LDL: Lipoproteina de joasa densitate
LDL-C: Colesterol de lipoproteine cu joasa densitate
MAPA: Măsurarea ambulatorie a presiunii arteriale
METS: echivalent metabolic
Nassa: antidepressant nordologic nordologic specific

Nyha: New York American Cardiologic Association
OAP: Edema acută pulmonară
Pa: presiune arterială
PAI: Inhibitor al activatorilor plasminogenului
PTSD: Fenomenul de stres post-traumatic
RR: Risc relativ
SCA: Coronari Sindromul În Acorte
Sre: Program de experiențe recente
TAT: Test test tematic TCC: terapie cognitivă și comportamentală
TSH: Hormon Thyreotrope
TV: Tahicardia ventriculară
VG: ventricul stâng
VO2 max: fluxul maxim de consum de oxigen

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *